Hỗ trợ trực tuyến
My status
My status
Tỷ giá ngoại tệ
Logo đối tác
* About the company:

- ietnam Ocean Shipping Joint Stock Company (VOSCO) commenced operations on 1st January 2008, based on the foundations laid by Vietnam Ocean Shipping Company, which itself was established on* Giới thiệu về  công ty:
 - Công ty vận tải Biển Đông là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES) được thành lập năm 1995 với tên giao dịch quốc tế là Biển Đông.Hiện nay Công ty vận tải Biển Đông là một trong những đơn vị vận tải hàng đầu Việt Nam, vừa là chủ tàu, vừa khai thác các loại tàu container, tàu dầu thành phẩm và tàu hàng rời, hàng bách hóa.

* Website:
- http://www.biendongship.com/

* Địa chỉ:
- 99 Lê Quốc Hưng Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84) 8 - 3 94 333 50 / 66 522,599
- Fax: (+84) 8-3 94 333 49 Vận chuyển và Cục Môi giới:
- Điện thoại: (+84) 8-66 522,599

* Email:
- shipping@biendongship.com

1st July 1970.

- Since its founding in 1970, Vosco has made great efforts to continuously develop and improve its fleet. Vosco currently has a diverse fleet of modern ships comprising general cargo, bulk carriers, product tankers and container vessels trading worldwide.

- Shipping is our main business. Aside from being shipowners, ship managers and ship operators, we are engaged in the chartering, agency, freight forwarding, sale & purchase and in general shipping cooperation & joint ventures.

 
* Website:
-
http://www.vosco.vn

* Address:

- VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
- Address : 215 Lach Tray Str, Ngo Quyen District, Hai Phong, Viet Nam
- Tel: (84-31) 3731090
- Fax: (84-31) 3731007

* Email:
-  PID@vosco.vn; drycargo@vosco.vn
Trở lại
 
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Phương Nam © 2011