Dịch Vụ Logistics Quốc Tế

Dịch vụ chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ vận chuyển đường biển (Container FCL, LCL)

- Dịch vụ vận chuyển đường hàng không (Air)

- Dịch vụ vận chuyển đường bộ (FTL, LTL)

- Dịch vụ kho bãi, đóng gói và phân phối hàng hoá

- Dịch vụ hỗ trợ thông quan

- Dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác