Môi Giới Và Đại Lý Vận Tải Biển

Dịch vụ môi giới và đại lý tàu biển, đây luôn là dịch vụ gắn liền với các chủ tàu, nhằm hỗ trợ cho chủ tàu dễ dàng tiếp cận tới các chủ hàng, các nhà quản lý cảng cũng như các cơ quan hưu quan giúp cho tàu luôn được vận hành thuận lợi và nhanh chóng