Tàu Phương Nam 98

Tàu Phương Nam 98

icon
Chỉnh sửa
TRẦN GIA
Tàu Phương Nam 98

Tàu Phương Nam 98

4780 tấn.

Chuyên chở hàng hóa các tuyến từ Bắc vào miền Trung và Miền Nam và ngược lại.