Tuyển dụng

Tuyển dụng

icon
Quy trình tuyển dụng nhân sự
30 5/22

Quy trình tuyển dụng nhân sự

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những cơ hội làm việc tại Công ty Cổ phần Trần Gia. Hãy dành một chút thời gian để xem Quy trình tuyển dụng nếu bạn dự định lập
Tuyển dụng Tran Gia Corporation
30 5/22

Tuyển dụng Tran Gia Corporation

Hãy đứng vào hàng ngũ và cùng Tran Gia Corporation xây dựng công ty phát triển, đem lại cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất.
Chính sách đãi ngộ
30 5/22

Chính sách đãi ngộ

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của công ty, Công ty CP Trần Gia đã tạo mọi điều kiện cho nhân viên gắn
Tuyển dụng các chức danh trên tàu
30 5/22

Tuyển dụng các chức danh trên tàu

Công ty thường xuyên tuyển dụng các vị trị làm việc trên tàu. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thuyền