Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị hưởng ứng chiến dịch làm cho...

Hiện nay ô nhiễm môi trường biển đang là vấn đề nóng bỏng của toàn cầu do đó bảo vệ môi trường biển chính là bảo vệ sự sống của con người chúng ta. Với khẩu hiệu "Mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường biển" và bằng những việc làm cụ thể, thực tế đó, mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị đều nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình.

Ô nhiễm môi trường do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do con người chúng ta nhận thức không đúng đắn và đầy đủ về môi trường sống xung quanh. Vì vậy, bảo vệ môi trường vẫn là vấn đề cần được mọi người quan tâm và là vấn đề sống còn của toàn thể nhân loại.

Công chức, viên chức cảng vụ Hàng hải Quảng Trị thu gom rác thải tại khu vực ven biển Cửa Việt

Xác định rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, trong thời gian tới Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tiếp tục triển khai, thực hiện và phát động phong trào bảo vệ môi trường một cách sâu rộng trong toàn thể đơn vị, các phương tiện, tàu thuyền vào ra hoạt động tại cảng biển Cửa Việt, âu đảo Cồn Cỏ và nhân dân cư trú quanh khu vực cảng Cửa Việt để có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng góp một phần rất lớn vào cải thiện môi trường, do đó "Bảo vệ môi trường không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ mà còn là văn hoá, đạo đức của mỗi con người chúng ta".